Vi er godkjent for å utføre fasadejobbar i alle typar metall. God prosjektering og riktig underlag er viktig for å oppnå best mulig resultat. Bruk av metall i fasade gir eit uttall av muligheiter og her er mange spennande referansar å vise til.