Taket er byggets femte fasade, og kanskje den mest utsette for belastning ved ”mykje” vær. Bruk av metall spesielt til ”båndtekking” har lange tradisjonar og kan nyttast på alle typar tak. Er du opptatt av muligheiter, miljø og sikkerhet er bruk av metall på tak å anbefale.

Bilder Island-Frida-Kleiva 24 mai-sep.08 230.jpg